REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARTMOTIV.PLJAK ZAMAWIAĆ:

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA DO 48 GODZIN

 1. Składanie i realizacja zamówień
 2. Ceny towarów. Sposoby płatności
 3. Sposób, czas i koszt transportu
 4. Warunki gwarancji. Zasady reklamacji
 5. Zwroty towarów
 6. Ochrona danych osobowych
 7. Postanowienia końcowe
Sklep internetowy artmotiv.pl, działający pod adresem www.artmotiv.pl, prowadzony jest przez firmę: C2 Izabela Żółtowska, ul. Czerniawska 2B/15, 50-576 Wrocław, NIP:899-176-33-28, Regon:932959586, wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 170215

 1. Składanie i realizacja zamówień
  1. Sklep internetowy artmotiv.pl, nazywany w dalszej części Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Wszelkie informacje na temat oferowanych produktów zamieszczone są na stronie www.artmotiv.pl
  2. Zamówienia przyjmowane są poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie www.artmotiv.pl, w którym Klient podaje niezbędne dane, w tym:
   1. szczegółowe dane zamawianego towaru,
   2. imię i nazwisko oraz adres zamawiającego,
   3. numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail,
  3. Zakupów w sklepie internetowym artmotiv.pl może dokonać każda osoba, która ukończyła 18 lat.
  4. Zamówienie zostanie skierowane do realizacji po skutecznym internetowym potwierdzeniu szczegółów zamówienia, które powinno zawierać:
   1. nazwę zamówionego towaru oraz jego cechy szczególne /np. kolor/,
   2. sposób, termin i koszt dostawy,
   3. całkowity koszt zamówienia oraz sposób dokonania zapłaty,
   4. dokładny adres dostawy.
  5. Zamówienia nie potwierdzone internetowo w terminie trzech dni roboczych będą automatycznie anulowane.
  6. Klient zobowiązany jest do zapłaty 100% wartości zamówienia. Zapłata na konto firmy C2 Izabela Zółtowska rozpoczyna proces realizacji zamówienia.
 2. Ceny towarów. Sposoby płatności
  1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towaru znajdującego się w ofercie Sklepu, dodawania nowych towarów oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
  4. Klient ma do wyboru następujące sposoby płatności za zakupione towary z dostawą na terenie Polski
   1. przelewem bankowym na konto Sklepu,
   2. przy odbiorze: należność pobiera kurier lub listonosz.
 3. Sposób, czas i koszt transportu
  1. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadkach szczególnych np. małe gabaryty przesyłki - możliwa jest wysyłka Pocztą Polską.
  2. Po wysłaniu przesyłki przez firmę C2 Izabela Zółtowska odpowiedzialność za terminowość dostarczenia jej leży po stronie firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
  3. Odbiór paczki musi być potwierdzony własnoręcznym podpisem po uprzednim stwierdzeniu braku uszkodzeń opakowania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia/naruszenia opakowania należy nie przyjmować przesyłki i spisać z przedstawicielem firmy kurierskiej protokół reklamacyjny. Wszelkie uszkodzenia towaru należy zgłaszać niezwłocznie do naszego biura najpóźniej w dniu następnym po dostarczeniu przesyłki. Od momentu dostarczenia przesyłki prawo własności oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru w szczególności ryzyko jego utraty lub uszkodzenia przechodzą na Klienta/Zamawiającego.
 4. Warunki gwarancji. Zasady reklamacji.
  1. Wszystkie sprzedawane przez Sklep artykuły pochodzą z legalnego źródła i są nowe.
  2. Firma C2 Izabela Zółtowska zgodnie z obowiązującym prawem odpowiada za zakupiony towar przez dwa lata od daty zakupu.
  3. W przypadkach każdej zasadnej reklamacji klient nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów, w tym kosztów transportu.
  4. W przypadku złożenia reklamacji prosimy o kontakt mailowy: reklamacja@artmotiv.pl. Skontaktujemy się z Państwem celem wypełnienia formularza reklamacyjnego, do sporządzenia którego niezbędne będzie dowód zakupu.
 5. Zwroty towarów
  1. Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. przy zakupach internetowych istnieje możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od jej otrzymania. Warunkiem zwrotu towaru jest odesłanie go /na własny koszt/ w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu bez jakichkolwiek śladów używania z kompletem dokumentów oraz pisemnym oświadczeniem o rezygnacji z zakupu.
  2. Kwota zwrotu zostaje przekazana przelewem na wskazane konto w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez firmę C2 Izabela Zółtowska zwrotu towaru.
 6. Ochrona danych osobowych
  1. Wszelkie dane podawane przez Zamawiającego są przekazywane dobrowolnie jednak bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia.
  2. Klient poprzez złożenie zamówienia świadomie zgadza się na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu złożenia i obsługi zamówienia. Dane te nie są wykorzystywane przez nas w żaden inny sposób.
  3. Dane osobowe są przetwarzane przez firmę artmotiv.pl z zachowaniem wymogów określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z nią każdy z klientów ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 7. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
  2. Z chwilą złożenia zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym regulaminie.


  Regulamin wchodzi w życie dnia 01.11.2008 r.© Wszelkie prawa zastrzeżone mieczkowski.pl
menu : produkty | jak kupić | o firmie | kontakt